Välkomna till Lantlufts blogg
har sedan mitten av 1980-talet medverkat till en bättre stallmiljö genom produkter som utvecklats av djurägare och forskare. Med våra unika värmeväxlare och VÄRMEPUMPAR kan Ni föra över värmeenergi från olika värmekällor till andra byggnader som behöver uppvärmning
Vårt Lantluftsystem
Lantluftsystemet innehåller till och frånluftfläktar,220 eller 400 V samt automatiskt temperaturreglering. DEPLACEVENT Luftbehandling när den är som bäst. För dom större stallarna med energiåtervinning och luftrening
Tilluftsdonen
Tilluftsdonen är rör av polyetenplast eller papp försedda med utblåsslitsar i olika dimensioner. Vi kan erbjuda ventilationslösningar för alla typer av stallbyggnader som tänkas kan.
Kontakta oss idag
Silverbäcken KB Lillesjö 668 94 BÄCKEFORS Mobil: 070-4675495 E-post: info@lantluft.se
Om Lantluft
Vi har sedan mitten av 1980-talet medverkat till en bättre stallmiljö genom produkter som utvecklats av djurägare och forskare. För att tillgodose dagens hårda krav på ett gott stallklimat för såväl djurens som skötarnas behov. Lantluftsystemet innehåller till och frånluftfläktar,220 eller 400 V samt automatiskt temperaturreglering. Til- luftsdonen är rör av polyetenplast eller papp försedda med utblåsslitsar i olika dimensioner. Vi kan erbjuda ventilationslösningar för alla typer av stallbyggnader som tänkas kan. Luftbehandlings systemen har alla samma varumärke När Ni går i om eller nybyggnadstankar tag då kontakt med oss för en diskussion om Ert stallklimat. Vi skräddarsyr Ert system för bästa ekonomi. Låt oss göra en offert på Ert djurstall!
Våra produkter
Läs korfattat om våra produkter
Discovent
Här får man renad luft, tillopp av vatten sprinklersystem, Avlopp till gödselbrunn, Förorenad luft från luften.
Lantuvent
deplacerad ventilation tar in frisk luft med hjälp av fläktar i en zon cirka 2 meter mellan golv och innertak.
Vår automatiska reglering
klarar ett temperaturområde på 20 grader och styr fläkthastigheten och tillskottsvärme (kanalvärmare) för en energieffektiv och frostfri ventilation i alla väder.
{ Läs mer om våra produkter }
Ren luft & fräsch känsla
Ren luft
Ren luft och en fräsch känsla i hela stallet skapar en bra miljö för dina djur!
För byggnaden.
Lantluft-systemet arbetar med konstant lufttemperatur och luftfuktigheten kondenserar på tilluftdonen, Du får alltså en automatisk luftavfuktning på köpet.
Lantuvent
Lantuvent deplacerad ventilation tar in frisk luft med hjälp av fläktar i en zon cirka 2 meter mellan golv och innertak.
Catrin Josefsson
Så här kommenterar hästskötaren Catrin Josefsson –"Alltid bra luft när vi stänger dörrarna" , Stall Karleby ägs av  Göran Holm professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ren luft
Ren luft en självklarhet för dina djur, skapar en trygg och hälsosam miljö för djuren.
Fowlet farmfan
Lantluft-systemet rätt stallklimat utan drag! Ventilationen i ett djurstall är oerhört viktig för djurens välbefinnande.
Lantluft-systemet
Ventilationen i ett djurstall är oerhört viktig för djurens välbefinnande. Det gäller att få rätt klimat-jämn temperatur, rätt luftfuktighet, rätt syrehalt och en jämn luftfördelning över hela lokalen.
montera in Lantluft-systemet i Ditt stall.
För djuren. Framför allt slipper djuren stå i drag. De får andas frisk syremättad luft, det håller dem friska och höjer tillväxten.

Välkomna till lantluft

vi kan erbjuda inom olika klimatanläggningar. … Tips till Dig som skall köpa Klimatanläggninga välkomna! Vilken typ av klimat det bör vara i ett stall diskuteras ofta bland hästägare. … I många fall är det mer skadligt för luftkvaliteten i stallet att stänga…

Uppdatera ert luftsystem

i stallet för bättre luft för djuren så blir alla djuren nöjdare. För att tillgodose dagens hårda krav på ett gott stallklimat för såväl djurens som skötarnas behov. Lantluftsystemet innehåller till och frånluftfläktar,220 eller 400 V samt automatiskt temperaturreglering. Kontakta oss idag! Adress:…

Enligt Jordbruksverket

Enligt Jordbruksverket Anpassa stallklimatet efter din häst Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Du ska se till att stallet inte blir alltför fuktigt, eftersom…

Luftsystem stall

Dags att starta 2017 med att göra en uppdatering av ert luftsystem, vi erbjuder er vårt Lantluftsystemet som innehåller till och frånluftfläktar,220 eller 400 V samt automatiskt temperaturreglering. Kontakta oss idag för mer info! Silverbäcken KB Lillesjö 668 94 BÄCKEFORS Mobil: 070-4675495 E-post:…

Länkfarmen

Lincfarm International for all companys Länkfarmen är till för alla företag runt om i världen för att lyckas med att promotas till hundra tusentals kunder! The linkfarm is for all companies around the world to manage to be promoted to hundreds of thousands…

naturvårdsverket

Frisk luft är ett måste anser naturvårdsverket att andas in luftföroreningar påverkar ditt djur negativt! Kontakta oss idag för mer info. Adress: Silverbäcken KB Lillesjö, 668 94 BÄCKEFORS Mobil: 070-4675495 E-post: info@lantluft.se

Ladugård

eller lagård går under ekonomibyggnad där en bonde har sina djur och foder. Så såg man det förr i tiden i dag så krävs det mer ren luft för att få djuren att må bra, vi på Lantluft kan hjälpa dig att få…

Ren luft i ladugården

är vad dina kor behöver för att nå sin produktionspotential. Om luften är dålig i ladugården kan det påverka mjölkens kvalitet, tveka inte kontakta os idag för konsultation! Silverbäcken KB Lillesjö 668 94 BÄCKEFORS Mobil: 070-4675495 E-post: info@lantluft.se

Emmisioner från djurstallar Sverige

Ammoniakavgång innebär att värdefull växtnäring går förlorad och utgör också ett miljöproblem. Hög koncentration av ammoniak i luften skadar växter, vilket man ibland kan se exempel på i närheten av punktkällor, till exempel ventilationsutsläpp från djurstallar. För stora mängder kväve i marken bidrar…

Angående luftrörsbesvär

Tusentals byggnader har problem med så dålig luftkvalitet att människor och djur får allergier och andra luftvägsproblem och därför inte kan göra sitt bästa. Luften kan vara full av stoft och partiklar, extremt torr och orsaka rethosta, eller så bemängd av bakterier att…